19700101-Přednáška na téma 1. pomoci

Novinka

Přednáška na téma 1. pomoci

V pátek od 19. hodin proběhla na stadionu přednáška Jak poskytnout první pomoc (mimochodem povinnost poskytnout první pomoc je dána zákonem). Základy první pomoci nám velmi zajímavou formou představil Honza Pochobradský, profesionální pracovník Horské služby, patří mu za to velký dík.